33 lata na rynku

Założyciele

W tym miejscu chcielibyśmy oddać hołd osobom, których już nie ma między nami, a które tworzyły spółkę i które z nią współpracowały.

dr hab inż. Zdzisław Nowakowski

Zdzisław Nowakowski

prof. dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Ukończył też studia doktoranckie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Politechnice Warszawskiej. W roku 2000 na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej uzyskał tytuł doktora, a w 2011 doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce.

Od 2001 roku był zatrudniony na stanowisku profesora, a od 2002 roku pełnił funkcję rektora w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Autor i współautor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych (w tym kilkunastu książek), z zakresu informatyki, telekomunikacji, energetyki, administracji, zarządzania, nauk politycznych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa.

Więcej
dr inż Sławomir Czepielewski

Sławomir Czepielewski

dr inż.

Współzałożyciel spółki PWP Mescomp SA oraz kilkunastu spółek zależnych. Jego działania koncentrowały się na trzech zagadnieniach: rozwój usług w dziedzinie telekomunikacji, inwestycje kapitałowe oraz współpraca międzynarodowa.

Sławomir Czepielewski ukończył dwie uczelnie: w 1979 roku Politechnikę Warszawską, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera telekomunikacji w dziedzinie transmisji danych, oraz w 1981 roku SGH na Wydziale Handlu Zagranicznego w dziedzinie organizacji i techniki handlu zagranicznego. Ponadto w 1984 roku ukończył studia doktoranckie na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie metodologii projektowania sieci transmisji danych.

Więcej