33 lata na rynku

Zdzisław Nowakowski
prof. dr hab. inż.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Ukończył też studia doktoranckie na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w Politechnice Warszawskiej. W roku 2000 na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej uzyskał tytuł doktora, a w 2011 doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk o polityce.

Od 2001 roku był zatrudniony na stanowisku profesora, a od 2002 roku pełnił funkcję rektora w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie. Autor i współautor ponad stu publikacji krajowych i zagranicznych (w tym kilkunastu książek), z zakresu informatyki, telekomunikacji, energetyki, administracji, zarządzania, nauk politycznych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa.

Przez kilkanaście lat pracował w obszarze ICT pełniąc funkcję zarządcze i nadzorcze w przedsiębiorstwach tego sektora (m.in. Radomska Wytwórnia Telefonów S.A., PWP Mescomp S.A., Aster City Cable, TVM S.A.). Działał w organizacjach pracodawczych (był m.in. Prezesem Towarzystwa Gospodarczego w Warszawie, Członkiem Zarządu Związku Pracodawców Handlu Zagranicznego czy Wiceprezesem Europejskiego Klubu Biznesu); był członkiem kapituły Godła „Teraz Polska”, członkiem European Society for Engineering Education, a także pełnił funkcję eksperta Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.